Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

 

 

Identiteit van de ondernemer:

 

 • Naam:DKado
 • Adres: Ossenwaard 13, 4261 MC Wijk en Aalburg
 • Telefoonnummer: 06-18783501
 • Kvk-nummer: 82662630
 • BTW-identificatienummer: NL003711267B38

 

 

 Artikel 1  Toepassen van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door DKado.nl
 2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat door alle betrokken partijen is overeengekomen

 

Artikel 2  De webshop

 1. DKado.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de belastingdienst.
 2. DKado.nl  is voorzien van een SSL-Certificaat, waarmee we aan de wettelijke eisen voldoen en voorzien in de beveiliging van je persoons- en betaalgegevens. Bij misbruik hiervan zullen wij aangifte doen bij de politie.
 3. We verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de order noodzakelijk is. In alle andere gevallen zullen wij je gegevens nooit zonder uitdrukkelijke toestemming doorgeven. 
 4. DKado.nl is wettelijk verplicht om je vooraf toestemming te vragen betreffende cookies in de webshop.

 

Artikel 3 Aanbieding, offerte en prijs.

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als de aanbieding niet binnen de gestelde tijd aanvaard wordt, dan vervalt het aanbod.
 2. Aangegeven levertijden gelden als een indicatie en geven geen recht op ontbinding of schadevergoeding als het wat langer duurt, tenzij we anders overeengkomen zijn.
 3. Aanbiedingen / offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of vervolgbestellingen, tenzij we anders zijn overeengekomen.
 4. De prijzen die in onze webshop staan, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, zijn zichtbaar in de winkelwagen.
 5. Koop je een product buiten de actieperiode, dan kom je achteraf ook niet in aanmerking voor de korting op het product wanneer er wel een actieperiode is. 

 

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De overeenkomst is definitief wanneer je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden en aan de betalingsvoorwaarden hebt voldaan.
 2. Nadat de aankoop definitief is geworden, krijg je van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van je aankoop. Daarin staat het product wat je hebt gekocht, wat het kost en waar je met eventule vragen, opmerkingen of klachten terecht kunt. 
 3. Nadat de overeenkomst definitief is geworden, kun je alleen nog een wijziging doorgeven als de gepersonaliseerde bestelling nog niet in productie is genomen of wanneer het een niet gepersonaliseerd artikel betreft en deze nog niet verzonden is. 

 

Artikel 5 Betaling en levering

 1. Je bent als klant verplicht de betalingsverplichting aan de webshop na te komen. De betaling wordt altijd meteen in de webshop d.m.v. de geboden betalingsmogelijkheden voldaan.
 2. Wanneer de betaling niet op tijd binnen is, krijg je van ons een herinnering. Wanneer de betaling na 14 dagen nog niet bij ons ontvangen is, kunnen wij kosten in rekening brengen. Wanneer na diverse aanmaningen nog steeds niet betaald wordt, geven wij de vordering uit handen aan een incassobureau.
 3. Wij streven ernaar ons zo veel mogelijk te houden aan de levertijden die genoemd staan bij de artikelen op dkado.nl. Wanneer dit langer duurt, zullen we hierover contact met je opnemen. We verplichten ons echter het artikel / de artikelen binnen 30 dagen te leveren. Na het verstrijken van deze 30 dagen kun je de order eventueel annuleren of kiezen voor een vervangend product.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

 1. Na aankoop van een product heb je 14 dagen bedenktijd. Ben je binnen die tijd niet tevreden over de aankoop, dan kun je het product retourneren. De kosten van retourneren zijn voor de koper. 
 2. Gepersonaliseerde artikelen zijn uitgesloten van retourneren, deze artikelen zijn voor de koper op maat gemaakt.
 3. Om te kunnen retourneren heb je een retournummer nodig, welke bij ons aan te vragen is d.m.v. het invullen van het retourformulier op de website.
 4. Producten die aan ons geretourneerd worden, moeten voorzien zijn van de originele verpakking. Je mag ze niet gebruikt hebben en je mag ze niet beschadigen. Ook mag je het product slechts uitpakken voor zover nodig om te kunnen beoordelen of het product je bevalt.
 5. Wanneer niet aan de in artikel 6.1 t/m 6.4 genoemde voorwaarden wordt voldaan, is DKado.nl niet verplicht je terug te betalen.
 6. Na beoordeling van de retour gekomen producten, maakt DKado.nl een creditfactuur en zullen we het bedrag binnen 7 dagen aan je terugbetalen. 

 

Artikel 7 Klachten en Garantie.

 1. Klachten over de levering kun je telefonisch of per mail melden. We staan je graag te woord en zullen ons uiterste best doen een oplossing te vinden.
 2. Klachten over de producten kun je per mail aan ons melden. Beschrijf de klacht zo specifiek mogelijk. We verzoeken je klachten over het product binnen 48 uur aan ons te melden. We zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.
 3. Wanneer de klacht gegrond is, zullen we dit herstellen. Geringe afwijkingen in maat, kleur of afwerking worden niet aangemerkt als gegronde klacht.
 4. We zullen de afhandeling van de klacht ook altijd schriftelijk naar je toesturen.
 5. Voor wat betreft garantie, wij houden ons aan de garantie die door de fabriek en/of leverancier op het product gegeven wordt. Op artikelen met ritsen geven wij 2 maanden garantie. Wanneer duidelijk sprake is van slijtage, geldt er geen garantie. 
 6. Het bedrag wat u vanwege garantie vergoed krijgt, wordt alleen uitbetaald als er geen sprake is van opzet of verkeerd gebruik.

 

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht verstaan we alle omstandigheden waar we geen rekening mee konden houden bij het aangaan van de overeenkomst. 
 2. Deze omstandigheden kunnen zijn: ziekte, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, staking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden of andere storingen bij DKado.nl
 3. Ook worden problemen bij de leverancier van de bij 8.2 genoemde punten als overmacht beschouwd.
 4. Bij overmacht kan DKado.nl niet aan de verplichtingen van de overeenkomst gehouden worden.
 5. Wanneer DKado.nl wegens overmacht niet aan de verplichtingen kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort.
 6. Wanneer de situatie van overmacht langer dan 30 kalenderdagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle bij DKado aanwezige zaken en geleverde zaken blijven eigendom van DKado.nl, totdat de koper het bedrag betaald heeft.
 2. Wanneer zaken nog niet zijn geleverd en er is nog niet volledig aan de vooruitbetaling of prijsafspraak voldaan, dan hoeft DKado.nl nog niet te leveren totdat aan alle afspraken is voldaan.
 3. Alle inhoud van de webshop DKado.nl is eigendom van DKado en mag niet door derden worden overgenomen.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade die voortkomt uit de overeenkomst, is slechts beperkt tot het bedrag dat door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

Artikel 11 Toepasselijkheid bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement van DKado is exclusief bevoegd kennis te nemen van de geschillen tussen de partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Versie 1.0  04-21

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.